Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v okrese Olomouc jsou stanoveny na termín 27. 2. – 5. 3. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.     

Třídní schůzky:

Základní škola:

Čtvrtek 8. 9. 2022

Čtvrtek 5. 1. 2023

Čtvrtek 25. 5. 2023

Mateřská škola:

Konzultace o dětech bude probíhat individuálně na základě domluvy s učitelkami MŠ.

Den otevřených dveří:  

středa 22. března 2023

Přezkoušení žáků v individuálním vzdělávání:

1. pololetí: pátek 20. ledna 2023

2. pololetí: pátek 16. června 2023