Aktuálně:

Stávka 27. 11. 2023

Slavnostní zahájení školního

Školní rok 2023/2024 slavnostně zahájen v nové budově školky i na základní škole. Všem dětem i žákům přejeme radost z objevování nových věcí a pevná pouta přátelství.

Základní a Mateřská škola
tvoří jeden celek

Děti jsou od předškolního věku připravovány na přechod ze školky do školy. Přicházejí do známého prostředí, znají učitele a mají tu své starší kamarády.

Blízký vztah dětí ke zvířatům a k přírodě

Využíváme přírodního prostředí při výuce, v rámci mimoškolských aktivit, ale i na exkurzích a akcích školy.

Moderně vybavené třídy

Děti pracují při výuce s počítači. Používají aktivně internet a moderní interaktivní tabuli.