Aktuálně:

Výsledky zápisu do mateřské školy

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Babicích jsou zveřejněny v sekci Mateřská škola – Zápis MŠ.

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 naleznete zde: https://skolababice.cz/zakladni-skola/zapis-zs/

Základní a Mateřská škola
tvoří jeden celek

Děti jsou od předškolního věku připravovány na přechod ze školky do školy. Přicházejí do známého prostředí, znají učitele a mají tu své starší kamarády.

Blízký vztah dětí ke zvířatům a k přírodě

Využíváme přírodního prostředí při výuce, v rámci mimoškolských aktivit, ale i na exkurzích a akcích školy.

Moderně vybavené třídy

Děti pracují při výuce s počítači. Používají aktivně internet a moderní interaktivní tabuli.