Aktuálně:

Změna telefonního kontaktu

Oznamujeme, že naše škola zrušila pevnou telefonní linku.

Pokud budete potřebovat komunikovat s panem ředitelem, můžete mu volat na mobilní číslo 732 296 200.

Ohledně stravy je k dispozici číslo 737 899 338.

Číslo na školní družinu a pedagogy základní školy je 734 174 547, do mateřské školy 734 174 548.

Základní a Mateřská škola
tvoří jeden celek

Děti jsou od předškolního věku připravovány na přechod ze školky do školy. Přicházejí do známého prostředí, znají učitele a mají tu své starší kamarády.

Blízký vztah dětí ke zvířatům a k přírodě

Využíváme přírodního prostředí při výuce, v rámci mimoškolských aktivit, ale i na exkurzích a akcích školy.

Moderně vybavené třídy

Děti pracují při výuce s počítači. Používají aktivně internet a moderní interaktivní tabuli.