Aktuálně:

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání

INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽADATELE:

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, lze si ho vyzvednout osobně v MŠ  v níže uvedeném termínu nebo na informační schůzce, která se bude konat ve středu 5. 6. 2024 od 15:30.

V PŘÍPADĚ ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ (stačí i emailem) VEDENÍ ŠKOLY !!!

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽADATELE:

Rozhodnutí se vyzvedávají v MŠ  od 22.5.- 1.6. 2024  v době od 7,00 do 15,15 hod., pokud jste uvedli datovou schránku, bude na ni zasláno.

Žádáme, vyzvedávejte osobně vzhledem k nemalým nákladům na odeslání!!            

Mezi přijatými dětmi jsou pravděpodobně i ti, kteří podali žádost i do jiné MŠ,  tudíž mají šanci být přijati dodatečně ještě žadatelé, kteří se umístili těsně v pořadníku.

Zákonní zástupci budou kontaktování ihned, jakmile obdržíme zprávu o uvolnění místa !!!

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí v kanceláři školy. Možnost je také si ho převzít na informativním setkání rodičů předškoláků, které se uskuteční na konci června (termín bude brzy upřesněn).

Současně žádáme zákonné zástupce, jejichž dítě bylo přijato také na jinou školu, a rozhodli se, tam také nastoupí, aby nám tuto skutečnost co nejdříve sdělili.

Základní a Mateřská škola
tvoří jeden celek

Děti jsou od předškolního věku připravovány na přechod ze školky do školy. Přicházejí do známého prostředí, znají učitele a mají tu své starší kamarády.

Blízký vztah dětí ke zvířatům a k přírodě

Využíváme přírodního prostředí při výuce, v rámci mimoškolských aktivit, ale i na exkurzích a akcích školy.

Moderně vybavené třídy

Děti pracují při výuce s počítači. Používají aktivně internet a moderní interaktivní tabuli.