Aktuálně:

Přejeme všem dětem, žákům a jejich rodičům příjemné prázdniny a dovolenou.

V případě, že budete potřebovat cokoli řešit v průběhu prázdnin, domluvte se prosím nejprve na telefonním čísle 732 296 200 (ředitel školy).

Základní a Mateřská škola
tvoří jeden celek

Děti jsou od předškolního věku připravovány na přechod ze školky do školy. Přicházejí do známého prostředí, znají učitele a mají tu své starší kamarády.

Snažíme se o blízký vztah dětí ke zvířatům a k přírodě.

Využíváme přírodního prostředí při výuce, v rámci mimoškolských aktivit, ale i na exkurzích a akcích školy.

Třídy máme
moderně vybaveny.

Děti pracují při výuce s počítači. Používají aktivně internet a moderní interaktivní tabuli.