Aktuálně:

Dne 17. 5. 2022 byly zveřejněny výsledky zápisu do mateřské školy. Naleznete je v sekci Mateřská škola – Zápis MŠ

Základní škola a Mateřská škola Babice, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/učitelka 1. stupně ZŠ. Bližší informace naleznete v sekci O organizaci – Volná místa

Základní a Mateřská škola
tvoří jeden celek

Děti jsou od předškolního věku připravovány na přechod ze školky do školy. Přicházejí do známého prostředí, znají učitele a mají tu své starší kamarády.

Snažíme se o blízký vztah dětí ke zvířatům a k přírodě.

Využíváme přírodního prostředí při výuce, v rámci mimoškolských aktivit, ale i na exkurzích a akcích školy.

Třídy máme
moderně vybaveny.

Děti pracují při výuce s počítači. Používají aktivně internet a moderní interaktivní tabuli.