Při Základní škole Babice pracuje školská rada s následujícím složením:

  • Bc. Miroslav Metlík – zástupce zřizovatele
  • Michaela Gajdošíková – zástupce rodičů, předsedkyně
  • Zuzana Neoralová – zástupce pedagogů