ÚPLNÉ UZAVŘENÍ ŠKOL od ST 14. 10. 2020 – NOUZOVÝ STAV

Žákům základních škol se od středy 14. 10. 2020 ZAKAZUJE osobní přítomnost ve škole, a to až do 1. listopadu. V pondělí 12. 10. 2020 večer o tom rozhodla vláda. Opatření mají zlepšit epidemiologickou situaci v České republice.  Výuka bude probíhat distančně, na dálku. Pouze mateřské školy zůstanou v běžném provozu.

Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 02. 11. 2020 po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. 10. 2020.

Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60 % z denního vyměřovacího základu. Škola nevydává potvrzení o uzavření školy, rodiče vyplní pro svého zaměstnavatele Čestné prohlášení.

Zavřené budou i školní družiny.

Na základě kladných zkušeností z období nouzového stavu 3-6/2020 bude distanční výuka v naší škole probíhat většinově online formou hromadných videokonferencí přes systém Google meet. Rodiče obdrží pokyny k přihlášení žáků, ti se budou připojovat přes webové stránky školy a odkaz své třídy. Vyučovací hodina bude dlouhá 40 minut pro žáky 4. a 5. ročníku, 30 minut pro žáky 1. – 3. ročníku.

Rozpis hodin distanční výuky:

1. ročník

 8.00 – 8.309.00 – 9.30
PoMaČJ
Út  
StMaČJ
Čt  
  

2. ročník

 9.00 – 9.3010.00 – 10.30
PoMaČJ
Út  
StMaČJ
Čt  
  

3. ročník

 8.00 – 8.309.00 – 9.3010.00 – 10.30
Po   
ÚtMaČJAJ
St   
ČtMaČJ 
   

4. ročník

 8.00 – 8.409.00 – 9.40
Po ČJ 
Út AJMa
St  
Čt 
Ma 

5. ročník

 8.00 – 8.409.00 – 9.4010.00 – 10.40
Po  JČ 
Út AJ Ma
St   
Čt  ČJ
 Ma 

Online výuka bude probíhat doporučenou formou synchronní výuky dle rozpisu, následně budou žákům formou asynchronní výuky zadávána zadání k vypracování formou samostatné práce, procvičování úkolů.

Distanční výuka je pro žáky povinná. Tím se chápe pravidelné připojení na tento způsob výuky.

U žáků, kteří nejsou vybaveni potřebným PC, či internetovým připojením, třídní učitel a vyučující zajistí dopředu či průběžně náhradní způsob domácí výuky (zadání probírané látky přes emaily, procvičování přes cvičné listy…).

Obědy – žáci na distanční výuce NEBUDOU oběd odebírat, rodiče jsou povinni si stravu včas ODHLÁSIT!!!

V Babicích 13. 10. 2020
Mgr. Petra Váňová

Odkazy na on-line výuku

Návod pro přihlášení do systému Google Classroom

1. Pro přihlášení se do školního rozhraní Google je nutné nejdříve zadat stránku google.com a následně kliknout na Přihlásit se.

2. Jako přihlašovací jméno je nutno zadat školní email, který byl pro Vaše dítě vytvořen, a to ve tvaru jmeno.prijmeni@skolababice.cz (například jiri.zakopal@skolababice.cz) a po kliknutí na tlačítko Další vložit heslo ve tvaru příjmení dítěte bez diakritiky + babice (bez mezery), tedy prijmenibabice  (například zakopalbabice). Stránka Vás následně vyzve na změnu hesla dle Vašeho výběru.

3. Pro připojení do video výuky pak stačí v určený čas přejít na některý z následujících odkazů dle třídy Vašeho dítěte (viz Odkazy na on-line výuku nahoře této stránky).

CLOSE
CLOSE