ÚPLNÉ UZAVŘENÍ ŠKOL od ST 14. 10. 2020 – NOUZOVÝ STAV

Žákům základních škol se od středy 14. 10. 2020 ZAKAZUJE osobní přítomnost ve škole, a to až do 1. listopadu. V pondělí 12. 10. 2020 večer o tom rozhodla vláda. Opatření mají zlepšit epidemiologickou situaci v České republice.  Výuka bude probíhat distančně, na dálku. Pouze mateřské školy zůstanou v běžném provozu.

Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 02. 11. 2020 po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. 10. 2020.

Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60 % z denního vyměřovacího základu. Škola nevydává potvrzení o uzavření školy, rodiče vyplní pro svého zaměstnavatele Čestné prohlášení.

Zavřené budou i školní družiny.

Na základě kladných zkušeností z období nouzového stavu 3-6/2020 bude distanční výuka v naší škole probíhat většinově online formou hromadných videokonferencí přes systém Google meet. Rodiče obdrží pokyny k přihlášení žáků, ti se budou připojovat přes webové stránky školy a odkaz své třídy. Vyučovací hodina bude dlouhá 40 minut pro žáky 4. a 5. ročníku, 30 minut pro žáky 1. – 3. ročníku.

Rozpis hodin distanční výuky:

1. ročník

 8 – 8,309 – 9,3010 – 10,3011 – 11,30
PondělíMaČj  
Úterý   Prv
StředaMaČj  
Čtvrtek    
PátekMaČj  

2. ročník

 8 – 8,309 – 9,3010 – 10,3011 – 11,30
Pondělí MaČjČtení/Psaní/Prv
Úterý    
Středa MaČj 
Čtvrtek   Ma
Pátek   ČJ

3. ročník

 8 – 8,309 – 9,3010 – 10,3011 – 11,30
Pondělí    
ÚterýMaČJAj 
Středa   Čtení/Psaní/Prv
ČtvrtekMaČjAj 
Pátek ČjMa 

4. ročník

 od 8.00 – do 8. 45od 9. 00 – do 9. 45od 10.00 – do 10. 45od 11. 00 – do 11. 45od 12. 00 – do 12. 45
Po  M 
ÚtAj         M  
St  
ČtAjM  
M   

5. ročník

 od 8.00 – do 8. 45od 9. 00 – do 9. 45od 10.00 – do 10. 45od 11. 00 – do 11. 45od 12. 00 – do 12. 45
PoM   
ÚtMAj  
StM  
ČtMAj  
    

Online výuka bude probíhat doporučenou formou synchronní výuky dle rozpisu, následně budou žákům formou asynchronní výuky zadávána zadání k vypracování formou samostatné práce, procvičování úkolů.

Distanční výuka je pro žáky povinná. Tím se chápe pravidelné připojení na tento způsob výuky.

U žáků, kteří nejsou vybaveni potřebným PC, či internetovým připojením, třídní učitel a vyučující zajistí dopředu či průběžně náhradní způsob domácí výuky (zadání probírané látky přes emaily, procvičování přes cvičné listy…).

Obědy – žáci na distanční výuce NEBUDOU oběd odebírat, rodiče jsou povinni si stravu včas ODHLÁSIT!!!

V Babicích 13. 10. 2020
Mgr. Petra Váňová

Odkazy na on-line výuku

Návod pro přihlášení do systému Google Classroom

1. Pro přihlášení se do školního rozhraní Google je nutné nejdříve zadat stránku google.com a následně kliknout na Přihlásit se.

2. Jako přihlašovací jméno je nutno zadat školní email, který byl pro Vaše dítě vytvořen, a to ve tvaru jmeno.prijmeni@skolababice.cz (například jiri.zakopal@skolababice.cz) a po kliknutí na tlačítko Další vložit heslo ve tvaru příjmení dítěte bez diakritiky + babice (bez mezery), tedy prijmenibabice  (například zakopalbabice). Stránka Vás následně vyzve na změnu hesla dle Vašeho výběru.

3. Pro připojení do video výuky pak stačí v určený čas přejít na některý z následujících odkazů dle třídy Vašeho dítěte (viz Odkazy na on-line výuku nahoře této stránky).

CLOSE
CLOSE