Odkaz na online besedu:

https://meet.google.com/pck-oppw-wmr

Vzhledem k vážné aktuální epidemiologické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od 1. března uzavřou i:

  • mateřské školy
  • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
  • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
  • praktické školy jednoleté a dvouleté

OŠETŘOVNÉ zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Zavřené budou i školní družiny.

Na základě kladných zkušeností z období nouzového stavu 3-6/2020 bude distanční výuka v naší škole probíhat většinově online formou hromadných videokonferencí přes systém Google meet. Rodiče obdrží pokyny k přihlášení žáků, ti se budou připojovat přes webové stránky školy a odkaz své třídy. Vyučovací hodina bude dlouhá 45 minut pro žáky 4. a 5. ročníku, 30 minut pro žáky 1. – 3. ročníku.

Rozpis hodin distanční výuky:

1. ročník

 8 – 8,309 – 9,3010 – 10,3011 – 11,3012 –12,30
PondělíM  
Úterý   Prv
StředaM  
Čtvrtek    
PátekM  

2. ročník

 8 – 8,309 – 9,3010 – 10,3011 – 11,3012 –12,30
Pondělí M
Úterý JČ   
Středa M
Čtvrtek   Prv
Pátek   M

3. ročník

 8 – 8,309 – 9,3010 – 10,3011 – 11,3012 –12,30
Pondělí    
ÚterýAj M
Středa  MPrv
ČtvrtekMAj 
Pátek  

4. ročník

 od 8.00 – do 8. 45od 9. 00 – do 9. 45od 10.00 – do 10. 45od 11. 00 – do 11. 45od 12. 00 – do 12. 45
Po JČ M 
ÚtM VL/PŘ 
St  
ČtMAJ  
M   

5. ročník

 od 8.00 – do 8. 45od 9. 00 – do 9. 45od 10.00 – do 10. 45od 11. 00 – do 11. 45od 12. 00 – do 12. 45
Po JČ M 
ÚtM  
StM  VL/PŘ 
ČtAJM  
    

Online výuka bude probíhat doporučenou formou synchronní výuky dle rozpisu, následně budou žákům formou asynchronní výuky zadávána zadání k vypracování formou samostatné práce, procvičování úkolů.

Distanční výuka je pro žáky povinná. Tím se chápe pravidelné připojení na tento způsob výuky.

U žáků, kteří nejsou vybaveni potřebným PC, či internetovým připojením, třídní učitel a vyučující zajistí dopředu či průběžně náhradní způsob domácí výuky (zadání probírané látky přes emaily, procvičování přes cvičné listy…).

Obědy – žáci na distanční výuce NEBUDOU oběd odebírat, rodiče jsou povinni si stravu včas ODHLÁSIT!!!

V Babicích 1. 3. 2021
Mgr. Petra Váňová

Odkazy na on-line výuku

Návod pro přihlášení do systému Google Classroom

1. Pro přihlášení se do školního rozhraní Google je nutné nejdříve zadat stránku google.com a následně kliknout na Přihlásit se.

2. Jako přihlašovací jméno je nutno zadat školní email, který byl pro Vaše dítě vytvořen, a to ve tvaru jmeno.prijmeni@skolababice.cz (například jiri.zakopal@skolababice.cz) a po kliknutí na tlačítko Další vložit heslo ve tvaru příjmení dítěte bez diakritiky + babice (bez mezery), tedy prijmenibabice  (například zakopalbabice). Stránka Vás následně vyzve na změnu hesla dle Vašeho výběru.

3. Pro připojení do video výuky pak stačí v určený čas přejít na některý z následujících odkazů dle třídy Vašeho dítěte (viz Odkazy na on-line výuku nahoře této stránky).