Organizace ZŠ a MŠ Babice od 12. 04. 2021

Od pondělí 12. 04. 2021 se do škol k prezenční výuce vrací žáci 1. stupně.

Do mateřské školy se vrací děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

  • Zdravotní stav dětí – Prosíme rodiče, aby děti do školy na prezenční výuku NEPOSÍLALI SE SYMPTOMY JAKÉHOKOLIV ONEMOCNĚNÍ (rýma, problémy trávicího ústrojí, kašel, zvýšená teplota…). Do školy NESMÍ děti z rodin, které jsou v izolaci či karanténě!
  • Školní družina – pouze pro prezenční vzdělávání za dodržení homogenity skupiny stejně jako ve třídě.

Režimová opatření

  • Ochrana nosu a úst pomocí chirurgických roušek
  • Větrání – každých 30 minut. Zajistěte dětem vhodné oblečení.

Testování

  • Testování je pro žáky povinné. Jde o bezpečnost ve škole. Odůvodnění tohoto kroku bude propsáno do mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V případě, že rodiče odmítnou žáka testovat, tak osobní přítomnost ve škole mu umožněna nebude a bude se vzdělávat doma. Žák se bude brát, jako by byl nemocný. Dostane od školy zadání. Škola nebude schopna z kapacitních důvodů zajistit pro tyto žáky distanční výuku.
  • Způsob samotestování žáků pomocí antigenních Singclean testů (do školy dodává Správa státních hmotných rezerv přes Hasičské záchranné sbory, žáci si odeberou z přední části nosu vzorek a zjistí, jestli nejsou pozitivní);
  • Frekvence testování (testování se bude opakovat při prezenční výuce a to každé pondělí a čtvrtek první vyučovací hodinu)
  • Vedení a dohled nad testováním (na testování, vždy 1. vyučovací hodinu, bude dohlížet třídní učitel a 2 pomocníci z řad pracovníků školy. Žáci budou seznámeni se správným postupem testování. S testováním u žáků 1.- 2. tříd mohou pomoci rodiče. Ovšem vždy s předloženým negativním testem, či dokladem o dokončení obou fází očkování).

Způsob řešení pozitivního testu u žáka

  • Zachycený pozitivní test z PONDĚLÍ – žák je odeslán do izolační místnosti, jsou informování rodiče k okamžitému vyzvednutí žáka, jsou odeslání na PCR testování.
  • Zachycený pozitivní test ve ČTVRTEK – žák je odeslán do izolační místnosti, přebírají si ho rodiče, žák podstoupí PCR test a podle výsledku KHS stanice řeší třídu i uvalením karantény.

Instruktážní video k samotestování žáků – https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

V Babicích 8. 4. 2021

Dokumenty ke stažení