Zprávičky ZŠ – březen

Celý měsíc březen probíhal v duchu příprav na vítání jara a Velikonoc.

Děti z mateřské i základní školy šly v průvodu vyprovodit zimu. Společně vynesly Morenu až za domy a tam ji symbolicky upálily. Při loučení se zimou si zarecitovaly a zazpívaly tradiční písně.

V družině si děti zasoutěžily o nejkrásnější kraslici, do vlastnoručně nazdobených květináčků sázely obilíčko, pekly jidáše.

13. 3. 2018 proběhla v Městském kulturním zařízení Šternberk cestopisná přednáška manželů Motaniových o Namibii. Na tuto zajímavou akci jsme se jeli podívat. Poutavé vyprávění doprovázela krásná obrazová dokumentace. Žáci naší školy si tak rozšířili poznatky o světě ve kterém žijí.

13. 3. 2018 jsme se účastnili okresního kola recitační soutěže v Olomouci. Za Babickou školu nás jeli reprezentovat Nikola Lindovská 2. ročník, Adéla Žouželková 4. ročník, Anna Vyroubalová 4. ročník, Ondřej Blaha 4. ročník a Matěj Kropáček 4. ročník. Děti podaly vynikající výkony a všem k jejich poctivé práci gratulujeme. Ondřej Blaha a Matěj Kropáček získali ocenění poroty a Nikol Lindovská získala ocenění poroty s postupem. Tato nejmladší zástupkyně naší školy bude recitovat v krajském kole v Olomouci v dubnu.

17. 3. 2018 proběhl v Babicích „Hasičský bál“. Na úvod tohoto večera předvedly své taneční vystoupení děti ze školní taneční skupiny „Rychlé nožky“. I přes onemocnění některých dětí se vystoupení vydařilo a malí tanečníci si vyzkoušeli jaké to je vystupovat před dospělou veřejností. Odměnou jim byl potlesk a dobrá čokoláda.

V pátek 16. 3. 2018 byl ve znamení měření matematických dovedností. Žáci 2. až 5. ročníku se zapojili do matematické soutěže Klokan, která se konala napříč Evropou. Děti si vyzkoušely matematiku, logické myšlení a v neposlední řadě i svůj selský rozum.

19. 3. 2018 do naší školy přijel pan Žaluda z DDM Šternberk a uspořádal pro děti další odpoledne plné her a soutěží, které se koná v rámci mikroregionálního soutěžení přihlášených škol. Žáci se při těchto aktivitách opravdu vyřádili.

22. 3. 2018 se konal den otevřených dveří Babické základní školy. Široká veřejnost si mohla prohlédnout školní prostory a vidět malé školáky při jejich každodenním vzdělávání. Děkujeme paní starostce, že se na nás přišla podívat.

23. 3. 2018 jeli naši školní sportovci na turnaj v házené, který se konal ve Velké Bystřici. Děti školu vzorně reprezentovali.

Poslední den před velikonočními prázdninami se ve škole konal projektový den na téma Velikonoce a velikonoční zvyky. Naši žáci si připravili velikonoční pásmo koled, pořekadel a pohybových aktivit, které nám s chutí předvedli. Každý si vyrobil svůj veselý věnec a přáníčko. Písněmi jsme přivolávali sluníčko a teplo. Děti shlédly pásmo o velikonočních zvycích.

Všem přejeme krásné prožití letošních Velikonoc.

 

Poděkování

Děkujeme panu Josefovi Rážovi za poskytnutí finančního daru z výtěžku konané akce „Setkání mládeže“ v Babicích. Poskytnutou částku použijeme k uhrazení výletu MŠ a ZŠ.

 

 

Zapsala: Mgr. Silvie Pecherová

 

 

 

 

Hodiny

Dnes je pátek 18. října 2019

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice