Základní škola

Interaktivní mapa

Materiálně – technické podmínky vzdělávání

Prostředí, prostory a vybavení školy Komentář
budovy, učebny, herny, a další místnosti a jejich estetická úroveň Školní budova byla postavena v roce 1892, postupnými opravami a údržbou je v dobrém technikém stavu. Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a vytvořené nové zázemí pro pedagogy rozšířením počtu místností ve škole o sborovnu. Tato rekonstrukce byla ukončena k datu 1. 9. 2008. V roce 2009 byla provedena celková rekonstrukce školní budovy včetně zateplení a opravy střechy a oken, byly využity i půdní prostroy, kde vznikly i 2 nové učebny.
členění a využývání prostoru ve školách s více součástmi Součástí základní školy je i mateřská škola, její budova je vzdálena cca 100m od budovy školy. V době prázdnin šk. roku 2006/2007 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ a sociálního zařízení dle nových norem EU. Tato rekonstrukce byla ukončena ke dni 20. 8. 2007
odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny Ve škole je k dispozici žákovská i učtitelská knihovna. Škola je vybavena 15 počítači. Žáci mají možnost pracovat s počítači ve svých třídách, kde je na počítačích nainstalován výkový software. Žáci mohou využívat také interaktivní tabuli umístěnou v samostané učebně vzniklé úpravou půdních prostor.
odpočinkový areál, zahrady, hřiště Škola má svou školní zahradu a školní hřiště. Díky programu Obnovy venkova  a příspěvku obce Babice byl na zahradě postaven zahradní altán pro využití netradiční výuky i účelnějšího trávení volného času ve školní družině. Současně s rekonstrukcí školní budovy bylo obnoveno i školní hřiště osazením herních prvků a vybudováním plochy k míčovým hrám. Škola má k dispozici hřiště a sportoviště TJ Sokol Babice.
vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. Škola je průběžně vybavována novými pomůckami dle aktuální potřeby.
vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Škola je dostatečně vybavena učebnicemi, ma řadu pomůcek pro dyslektické žáky i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hodiny

Dnes je čtvrtek 1. ledna 1970

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice