Historie školy

Zatímco první zmínky o obci Babice pocházejí již z r. 1228, historie zdejší školy se začala psát mnohem později. Základní škola se v historických pramenech poprvé objevila v r. 1807.

Současná budova školy byla postavena v letech 1891 – 1892 za přispění sponzorů, jejichž seznam je dodnes uchovaný na pamětní mramorové desce.

Ještě v roce 1850 se vyučovalo česky i německy, ale během padesáti následujících let pokročilo splynutí českého obyvatelstva s německým natolik, že v roce 1900 bylo z 500 obyvatel jen 9 českých, a proto se vyučovalo jen německy.

Vzájemné soužití českého a německého obyvatelstva se po první světové válce nevyvíjelo dobře a i mezi mládeží docházelo k útokům a bitkám.Čeští občané se proto rozhodli vyřešit komplikovanou situaci stavbou vlastní školy. I přes odpor německých občanů dokázali osobní návštěvou u ministra školství dne 29. 9. 1926 vyřídit úřední povolení ke zřízení české školy. Slavnostní otevření menšinové obecní školy a mateřské školy se uskutečnilo 20. 6. 1930. Po zabrání Babic do pohraničního pásma Sudet byla česká menšinová škola zavřena. Dnes slouží tato budova č. p. 65 jako mateřská škola a kancelář Obecního úřadu.

Po osvobození r. 1945 se čeští žáci a učitelé vrátili do zpustošené německé školní budovy. Škola byla postupně opravována až do roku 1971, kdy byla dokončena generální oprava, zřízeno ústřední topení, nové záchody, dlažba na chodbách a celková fasáda. Později byly učebny vybaveny zařízením pro používání audiovizuálních pomůcek.

V r. 1982 byla zřízena školní družina s podáváním obědů a v r. 1994 se uvolněný školní byt přestavěl na školní jídelnu a malou těocvičnu. Škola se snaží jít s moderní dobou, a proto byla v r. 2002 vybudována odborná počítačová pracovna.

Podrobněji se historií založení a vzniku základní školy v Babicích věnuje Karel Dvořák (ředitel školy v letech 1971 – 1988) a pan Josef Valoušek v brožuře vydané v červnu 1992 ke 100. výročí založení školy.

Od svého vzniku prošla škola několika rekonstrukcemi. Ta nejrozsáhlejší byla financována z fondu SZIF a příspěvků obce Babice v letech 2009 – 2010. Budova byla zateplena, osazena novými plastovými okny, byla vyměněna střecha. V přízemí vznikla malá tělocvična a byla zbudována výdejna obědů s jídelnou žáků tak, aby odpovídala přísným hygienickým normám EU. V patře byla renovována sociální zařízení. Z dříve nevyužitých půdních prostor vznikly dvě odborné učebny.

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace vznikla v roce 2003 jako malotřídní škola se dvěma spojenými ročníky. Od školního roku 2005/2006 byla rozšířena o 5. ročník, tak, aby zde žáci mohli dokončit celý první stupeň základní školy. Součástí školy je školní družina, školní jídelna – výdejna a mateřská škola, která má své odloučené pracoviště vzdálené od hlavní budovy cca 150 metrů. Zřizovatelem ogranizace je obec Babice. V současné době navštěvuje základní školu přibližně 36 žáků a do mateřské školy dochází 25 dětí. Velkou výhodou je malý počet žáků ve třídách, který umožňuje respektování individuálního přístupu k žákům, k pohodě přispívá i rodinná atmosféra a venkovské prostředí. V malotřídní škole lze také daleko lépe uhlídat začínající projevy nevhodného chování dětí vůči svému okolí i vůči sobě navzájem.

Při výuce jsou využívány moderní pomůcky, všechny třídy jsou vybaveny počítači s připojením na internet. Na počítačích je k dispozici množství výukových programů k procvičování a upevňování učiva. Žáci mohou také využívat interaktivní tabuli.  O přestávkách a ve školní družině mají děti k dispozici školní hřiště a dřevěný altán. Snažíme se o co nejužší propojení výuky s venkovským prostředím a životem v souladu s přírodou.

Je rozvíjena i zájmová činnost žáků tak, aby bylo podporováno aktivní trávení volného času. Děti si mohou vybrat z mnohých kroužků: házená, literárně-dramatický, hudební, logopedie a vaření .Pro děti předškolního věku probíhá kroužek Předškoláček, kde pod vedením paní učitelky děti získávají správné návyky a rozvíjí své znalosti pro úspěšný vstup do prvního ročníku.

Rekonstrukce školy

Více infromací v samostané sekci.

Přehled ředitelů školy

Základní škola

 • 1945 – 1948 Richard Fráňa
 • 1948 – 1950 Alois Dvořák
 • 1950 – 1970 Rudolf Blažek
 • 1970 – 1988 Karel Dvořák
 • 1988 – 1997 Anna Mahdalová
 • 1997 – 2006 Milena Počová
 • 2006 – 2013 Petra Váňová
 • 2013 – 2019 Marie Řeřuchová
 • 2019 – doposud Petra Váňová

Mateřská škola

 • 1957 – 1964 Klotilka Seligerová
 • 1964 – 1965 Růžena Měrková
 • 1965 – 1966 Ludmila Hubená
 • 1966 – 1971 Eliška Stýblová
 • 1971 – 1975 Jarmila Přichystalová
 • 1975 – 1977 Zdena Štanclová
 • 1977 – 1978 Olga Drtinová
 • 1978 – 1980 Jarmila Grosmanová
 • 1980 – 1986 Marie Nečesaná
 • 1986 – 2003 Zdeňka Špačková

Po spojení Mateřské školy a Základní školy do jedné právní subjektivity se stala ředitelkou

 • 2003 – 2006 Milena Počová (od 1. 2. 2005 do 1. 11. 2006 pověřena řízením školy Petra Váňová)
 • 2006 – 2013 Petra Váňová (po dobu mateřské dovolené od ledna 2009 do prosince 2009 pověřena řízením školy Romana Polzerová od ledna 2010 do července 2010 jmenována ředitelkou školy Jana Bajerová)
 • 2013 – 2019 Marie Řeřuchová
 • 2019 – doposud Petra Váňová

Přehled zaměstnanců škol v letech 1992 – 2012

Základní škola

 • Bajerová Jana
 • Burešová Zdena
 • Foksová Jana
 • Gruntová Veronika
 • Chmelová Jana
 • Izáková Lenka
 • Kalinová Lenka
 • Kappelová Jitka
 • Krůtová Klára
 • Novotná-Polzerová Romana
 • Palůchová Petra
 • Pitnerová Alena
 • Sovová Ludmila
 • Študentová Zdena
 • Řeřuchová Marie
 • Valentová Olga
 • Vaňáková Taťjána
 • Wiesnerová Olga
 • Zatloukalová Radmila

Mateřská škola

 • Bartoňková Jana
 • Bílková Marie
 • Bobková Božena
 • Kalinová Lenka
 • Kalyštová Eliška
 • Kostrhůnová Marie
 • Levá Dana
 • Navrátilová Kateřina
 • Nováková Danuše
 • Rážová Libuše
 • Riedlová Milena
 • Šidlová Ludmila
 • Valůšková Milada

Hodiny

Dnes je čtvrtek 1. ledna 1970

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice