Charakteristika školy

Charakteristika ZŠ a MŠ Babice

Jsme škola s úplným 1. stupněm pro děti z Babic a okolí.

  1. Základní a Mateřská škola tvoří jeden celek – děti jsou od předškolního věku připravovány na přechod ze školky do školy. Mají řadu společných akcí. Děti přicházejí do známého prostředí, znají učitele a mají tu své starší kamarády.
  2. Základní škola je školou malotřídní – třídy mají ideální počet žáků pro individuální přístup ke každému dítěti. V malých počtech je daleko více času na procvičování každé probrané látky.
  3. V malotřídní škole lze daleko lépe uhlídat začínající projevy nevhodného chování dětí vůči svému okolí i vůči sobě navzájem.
  4. Základní škola se snaží o blízký vztah dětí ke zvířatům a k přírodě. Využívá přírodního prostředí při výuce.
  5. Všechny děti mají možnost zúčastnit se plaveckého výcviku a každoročního pobytu dětí na škole v přírodě.
  6. Třídy máme moderně vybaveny. Děti pracují při výuce s počítači. Používají aktivně internet.
  7. Délku provozu družiny přizpůsobujeme potřebám rodičů. V odpolední době máme zájmové kroužky (výtvarný, hudební, výpočetní techniky, sportovní). V činnosti družiny se snažíme využít přírodního prostředí v naší obci. Pružně se přizpůsobujeme zájmům dětí.
  8. Pořádáme řadu školních akcí. Děti se učí vystupovat na veřejnosti, kde hrajeme divadlo, přednášíme a zpíváme. Škola pořádá také řadu školních akcí (den otevřených dveří, mikulášská a vánoční nadílka, vánoční besídka a koncert, vánoční jarmark, velikonoční jarmark, pálení čarodějnic, vystoupení ke Dni matek, oslava Dne dětí, karneval, školní výlet, spaní ve škole). Četná je také účast dětí na okresních i republikových soutěžích (z matematiky, recitace, výtvarné, hudební a tělesné výchovy).
  9. Při nástupu dítěte do 1.ročníku dostávají rodiče dítěte příspěvek 1000,- Kč (na vybavení). Při ukončení každého ročníku dostávají děti příspěvek 1000,-Kč (slouží na krytí nákladů společného pobytu dětí v přírodě).

Výroční zprávy a Sebehodnocení školy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Hodiny

Dnes je čtvrtek 1. ledna 1970

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice