Zprávičky ZŠ – březen

přidáno: 31. 3. 2019

V měsíci březnu jsme se ve škole rozloučili se zimou, spálili Moranu a přinesli do vsi Jaro.

Děti měly týden jarních prázdnin, ale přesto jsme stihli spoustu zajímavých akcí.

V MKZ Šternberk jsme si poslechli poutavé vyprávění o cestování po zajímavých koutech světa doplněné krásnými fotkami a videem cestovatelů Motáňových, proběhly projekty „Kniha je můj kamarád“ věnovaný měsíci knihy a „Etika“, kterým škola pokračovala v pořádání společných akcí a spolupráci se ZŠ Žerotín.

Žáci naší školy byli také aktivní v různých soutěžích – Matematický klokan, Šternberský slavíček, Dětská scéna Olomouc. Největšího úspěchu dosáhli M. Kropáček a Š. Venusová,  z okresního kola recitační soutěže v Olomouci se probojovali do kola krajského, které se uskuteční v měsíci dubnu. Blahopřejeme a budeme držet palce!

Zprávičky ZŠ – únor

přidáno: 3. 3. 2019

Také únor 2019 byl v ZŠ Babice bohatý na různé akce.

15. 2. proběhl tradiční školní ples s bohatou tombolou  a skvělým občerstvením. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i těm, kteří svou návštěvou plesu podpořili naše děti.

V únoru byl ukončen plavecký výcvik a žáci si odnesli svá „mokrá vysvědčení“.

Proběhly dva projekty –  „Vztah člověka k prostředí “, zaměřený na environmentální výchovu,  a „Vztahy ve skupině“, který měl přinést žákům poznatky v oblasti sebepoznání a orientace v sociálních vztazích.

Žáci 3.-5. ročníku  naší ZŠ spolu se žáky ZŠ Žerotín navštívili koncem měsíce Sluňákov – centrum ekologických aktivit, kde pro ně byl připraven program „Jak se vyrábí papír“. Zde měli možnost kromě teoretických znalostí vyzkoušet i znalosti praktické a vyrobit si svůj vlastní papír, který si následně odvezli domů. Program se setkal u dětí s velkým ohlasem.

Zprávičky ZŠ – leden

přidáno: 3. 2. 2019

Začátkem ledna jsme vstoupili do nového kalendářního roku a koncem ledna ukončili první pololetí školního roku 2018/19. Proběhla pedagogická rada a rodiče se mohli informovat o dění ve škole na třídních schůzkách. Výsledky své práce pak děti mohly vidět na výpisech z vysvědčení.

V průběhu ledna také pokračoval plavecký výcvik, který se pomalu přiblížil ke konci.

Proběhl projekt „Slunce – naše energie“, který seznámil žáky hravou formou s tím, jak energie a schopnost ji využívat ovlivňuje život současných lidí v různých částech světa.

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili vlastivědné exkurze do Olomouce, kde navštívili významné kulturní památky a díky paní Kropáčkové také komentovanou prohlídku arcibiskupského paláce s velice pěkným programem. ( Moc děkujeme!)

Proběhlo školní kolo recitační soutěže a vítězka školního kola matematické olympiády reprezentovala naši školu na okresním kole v Olomouci.

Zprávičky ZŠ – listopad a prosinec

přidáno: 22. 12. 2018

Prožíváme vánoční čas, advent, dobu velice bohatou na různé akce.

Kromě tradičního jarmarku, na který v tomto roce přispěly svou prací i ženy z klubu důchodců při společné výtvarné dílně (moc děkujeme za spolupráci!), proběhly i další předvánoční akce – rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka a koncert žáků ZŠ a MŠ Babice v kostele.

Projekt „Vánoce“, který na naší škole prolíná celou dobou adventu, pak přinesl seznámení s vánočními zvyky a tradicemi, které mnohé děti už příliš neznají, nácvik vánočních koled a klasického hraného Betléma. Kromě toho měly děti možnost navštívit baletní představení  „Louskáček“ v olomouckém divadle, které působivě navodilo vánoční atmosféru,  a zároveň se podívat na  vánoční výzdobu Olomouce, která je velice ceněná i v turistických průvodcích pro cizince.

Koncem listopadu byla zahájena výuka plavání na bazéně v Uničově a  do Vánoc proběhly první čtyři lekce.

Do školy přijelo se svým programem také mobilní planetárium, na které se škole podařilo dostat dotaci MAS Šternberk a které vhodně doplnilo výuku zábavnou formou.

Zprávičky ZŠ – říjen

přidáno: 29. 10. 2018

Také říjen byl v ZŠ Babice bohatý na různé akce.

V pátek 5. 10. proběhla již tradiční  „Drakiáda“ a v termínu od 15. 10. – 17. 10. sběr papíru.

16. 10. se uskutečnila beseda  se členem hasičského záchranného sboru panem Žouželkou, který žáky poutavou formou seznámil s tím, jak se chovat při mimořádných situacích. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Následoval cvičný poplach.

Naši žáci se zúčastnili také výtvarné soutěže „Můj stoletý život“, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Šternberk. Žák prvního ročníku Antonín Kubeš zde obsadil první místo. Blahopřejeme! 23. 10. – 29. 10. se v DDM konala  výstava, kde bylo možno vidět také vybrané práce ostatních našich žáků.

V říjnu jsme se zapojili i do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, v rámci kterého nám byla vybrána partnerská škola v Horovcích u Púchova, se kterou jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky do knížek a vzájemnou korespondencí utužili přátelské vztahy.

24. 10. jsme si projektovým dnem „Sto let republiky“ připomněli významné výročí ČR. Součástí byl i výukový program, který jsme absolvovali v Expozici času ve Šternberku.

 

Zapsala: Mgr. Jana Mrňková

Zprávičky ZŠ – září

přidáno: 2. 10. 2018

Letošní školní rok byl zahájen 3. září v prostorách základní školy. Po úvodních slovech paní ředitelky Mgr. Marie Sládkové a paní starostky Dany Haasové zazněla státní hymna, následovalo pásmo básní a přivítání prvňáčků.

 

Všem školákům přejeme úspěšné vzdělávání v naší škole a radost z dosažených výsledků.

 

Ve školním roce 2018/2019 bude školu navštěvovat celkem 26 žáků.

 

Třídní učitelkou 1., 2. a 3. ročníku je paní Mgr. Alena Pitnerová, 4. a 5. ročníku Mgr. Jana Mrňková, asistentkou pedagoga je paní Markéta Sedlářová, ve školní družině pracuje Jitka Němcová, DiS. Školnicí nadále zůstává paní Taťjána Vaňáková.

 

V měsíci září proběhlo několik akcí, které se setkaly u žáků s velkým ohlasem.

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali dne 17. 9.2018 v Domě dětí a mládeže ve Šternberku teoretickou část dopravní výchovy, kde měli možnost prověřit si vědomosti v této oblasti a připravit se na získání „Průkazu

cyklisty“.

Na pátek 14. 9. pak byla naplánovaná celorepubliková akce „Ukliďme Česko“, která byla pro nepřízeň počasí přeložena na 19. 9. 2018.

Děti ze ZŠ si připravili také krátký program na „Vítání občánků“, které proběhlo 22. 9. 2018 v tělocvičně školy.

Třídní projekt „Svatý Václav“, který proběhl 27.9.2018, pak přiblížil žákům zábavnou formou tradice a posílil jejich národnostní cítění.

 

 

Zapsala Mgr. Jana Mrňková

 

Zprávičky ZŠ – červen

přidáno: 1. 7. 2018

1. 6. 2018 Jako součást oslav MDD se v prostorách naší školní zahrady konal karneval masek. Děti dostali občerstvení, losovala se tombola a kdo chtěl nechal si udělat veselé tetování. O zábavu se postarala skupina Modrá pětka.

6. 6. 2018 Naši žáci uvítali komisi Vesnice roku. V krátkém programu zazpívali hanáckou píseň a podali návštěvě chléb a sůl.

9. 6. 2018 Oslavy Výročí založení obce Babice jsme obohatili tanečním programem našich žáků.

15. 6. 2018 Navštívili jsme Olomouc, kde se konal Veletrh vědy. Děti viděly mnoho zajímavostí a vyzkoušely si spoustu zajímavých aktivit.

18. 6. 2018 Družina si udělala výlet na Farmu Horní Loděnice kde si děti mohly vyzkoušet jízdu na koni.

22. 6. 2018 Sezónu házené zakončili naši žáci turnajem, který se konal ve Velké Bystřici.

 

V tomto měsíci proběhlo dotazníkové šetření, které zjišťovalo klima školy. Velmi oceňujeme všechny, kteří si dali práci, dotazníky vyplnili a odevzdali v ZŠ. Dotazníky jsou podstatným nástrojem autoevaluace školy a její nejdůležitější zpětnou vazbou.

 

Zapsala Mgr. Silvie Pecherová

 

 

 

Zprávičky ZŠ – květen

přidáno: 1. 6. 2018

4. 5. 2018 jely děti ze školního kroužku házené na turnaj žáků ve Velké Bystřici

7. 5. 2018 proběhla v Babicích pietní akce k výročí oslav Dne vítězství. Děti společně s ostatními občany prošly obcí a u památníčku vzdaly čest obětem války. Naši žáci zarecitovali připravené pásmo básní. Následoval lampionový průvod a ohňostroj.

9. 5. 2018 se naši žáci účastnili oblastního kola Dopravní soutěže žáků ZŠ ve Šternberku. Děti si zasoutěžily a odnesly si cenné zkušenosti do silničního provozu.

11. 5. 2018 jsme na naší školní zahradě připravili vystoupení ke Dni matek. Děti z MŠ i ZŠ svá představení předvedly svým nejbližším a maminkám předaly připravené dárečky.

17. – 18. 5. 2018 naše škola odjela na dvoudenní školní výlet do Staré Vsi u Rýmařova. Byli jsme ubytováni v rekreačním středisku Relaxa. Na děti čekal bohatý program – horolezecká stěna, bojová hra, diskotéka, lanové centrum a krásná příroda.

19. 5. 2018 se uskutečnilo slavnostní předávání cen v Proseči v rámci celostátní literární soutěže Malá Proseč Terézy Novákové. Celý den byl ve velmi slavnostním duchu. Prosečtí pořadatelé si pro dětské talenty připravili pěkný program. Mezi oceněnými byl náš žák Matěj Kropáček s povídkou O mravenci Vaškovi a kouzelné krabičce. Porota musela vybírat ze sta děl. Povídce našeho žáka Matěje Kropáčka udělila 3. místo. Gratulujeme!

24. 5. 2018 jeli žáci 1., 2. a 3. ročníku na dopravní hřiště ve Šternberku. Zde se věnovali dopravní výchově na výukovém hřišti.

24. 5. 2018 navštívila školní družina Expozici času Šternberk – na děti čekal program „Události v kostce“. Po tomto programu si družinka ještě zašla na prohlídku služebny Městské policie Šternberk.

25. 5. 2018 nás čekalo společné školní focení.

 

Zapsala: Mgr. Silvie Pecherová

 

Hodiny

Dnes je pondělí 22. dubna 2019

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice