Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Babice 40, 785 01 Šternberk Pevná linka ZŠ: 585 014 864 Mobilní telefon ZŠ: 734 174 547 Mobilní telefon MŠ: 734 174 548
E-mail ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz Datová schránka: cb6gd5 IČO: 75029481 IZO: 600141055

Zprávičky ZŠ – leden

přidáno: 3. 2. 2019

Začátkem ledna jsme vstoupili do nového kalendářního roku a koncem ledna ukončili první pololetí školního roku 2018/19. Proběhla pedagogická rada a rodiče se mohli informovat o dění ve škole na třídních schůzkách. Výsledky své práce pak děti mohly vidět na výpisech z vysvědčení.

V průběhu ledna také pokračoval plavecký výcvik, který se pomalu přiblížil ke konci.

Proběhl projekt „Slunce – naše energie“, který seznámil žáky hravou formou s tím, jak energie a schopnost ji využívat ovlivňuje život současných lidí v různých částech světa.

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili vlastivědné exkurze do Olomouce, kde navštívili významné kulturní památky a díky paní Kropáčkové také komentovanou prohlídku arcibiskupského paláce s velice pěkným programem. ( Moc děkujeme!)

Proběhlo školní kolo recitační soutěže a vítězka školního kola matematické olympiády reprezentovala naši školu na okresním kole v Olomouci.

Zprávičky ZŠ – listopad a prosinec

přidáno: 22. 12. 2018

Prožíváme vánoční čas, advent, dobu velice bohatou na různé akce.

Kromě tradičního jarmarku, na který v tomto roce přispěly svou prací i ženy z klubu důchodců při společné výtvarné dílně (moc děkujeme za spolupráci!), proběhly i další předvánoční akce – rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka a koncert žáků ZŠ a MŠ Babice v kostele.

Projekt „Vánoce“, který na naší škole prolíná celou dobou adventu, pak přinesl seznámení s vánočními zvyky a tradicemi, které mnohé děti už příliš neznají, nácvik vánočních koled a klasického hraného Betléma. Kromě toho měly děti možnost navštívit baletní představení  „Louskáček“ v olomouckém divadle, které působivě navodilo vánoční atmosféru,  a zároveň se podívat na  vánoční výzdobu Olomouce, která je velice ceněná i v turistických průvodcích pro cizince.

Koncem listopadu byla zahájena výuka plavání na bazéně v Uničově a  do Vánoc proběhly první čtyři lekce.

Do školy přijelo se svým programem také mobilní planetárium, na které se škole podařilo dostat dotaci MAS Šternberk a které vhodně doplnilo výuku zábavnou formou.

Zprávičky ZŠ – říjen

přidáno: 29. 10. 2018

Také říjen byl v ZŠ Babice bohatý na různé akce.

V pátek 5. 10. proběhla již tradiční  „Drakiáda“ a v termínu od 15. 10. – 17. 10. sběr papíru.

16. 10. se uskutečnila beseda  se členem hasičského záchranného sboru panem Žouželkou, který žáky poutavou formou seznámil s tím, jak se chovat při mimořádných situacích. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Následoval cvičný poplach.

Naši žáci se zúčastnili také výtvarné soutěže „Můj stoletý život“, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Šternberk. Žák prvního ročníku Antonín Kubeš zde obsadil první místo. Blahopřejeme! 23. 10. – 29. 10. se v DDM konala  výstava, kde bylo možno vidět také vybrané práce ostatních našich žáků.

V říjnu jsme se zapojili i do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, v rámci kterého nám byla vybrána partnerská škola v Horovcích u Púchova, se kterou jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky do knížek a vzájemnou korespondencí utužili přátelské vztahy.

24. 10. jsme si projektovým dnem „Sto let republiky“ připomněli významné výročí ČR. Součástí byl i výukový program, který jsme absolvovali v Expozici času ve Šternberku.

 

Zapsala: Mgr. Jana Mrňková

Zprávičky ZŠ – září

přidáno: 2. 10. 2018

Letošní školní rok byl zahájen 3. září v prostorách základní školy. Po úvodních slovech paní ředitelky Mgr. Marie Sládkové a paní starostky Dany Haasové zazněla státní hymna, následovalo pásmo básní a přivítání prvňáčků.

 

Všem školákům přejeme úspěšné vzdělávání v naší škole a radost z dosažených výsledků.

 

Ve školním roce 2018/2019 bude školu navštěvovat celkem 26 žáků.

 

Třídní učitelkou 1., 2. a 3. ročníku je paní Mgr. Alena Pitnerová, 4. a 5. ročníku Mgr. Jana Mrňková, asistentkou pedagoga je paní Markéta Sedlářová, ve školní družině pracuje Jitka Němcová, DiS. Školnicí nadále zůstává paní Taťjána Vaňáková.

 

V měsíci září proběhlo několik akcí, které se setkaly u žáků s velkým ohlasem.

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali dne 17. 9.2018 v Domě dětí a mládeže ve Šternberku teoretickou část dopravní výchovy, kde měli možnost prověřit si vědomosti v této oblasti a připravit se na získání „Průkazu

cyklisty“.

Na pátek 14. 9. pak byla naplánovaná celorepubliková akce „Ukliďme Česko“, která byla pro nepřízeň počasí přeložena na 19. 9. 2018.

Děti ze ZŠ si připravili také krátký program na „Vítání občánků“, které proběhlo 22. 9. 2018 v tělocvičně školy.

Třídní projekt „Svatý Václav“, který proběhl 27.9.2018, pak přiblížil žákům zábavnou formou tradice a posílil jejich národnostní cítění.

 

 

Zapsala Mgr. Jana Mrňková

 

Zprávičky ZŠ – červen

přidáno: 1. 7. 2018

1. 6. 2018 Jako součást oslav MDD se v prostorách naší školní zahrady konal karneval masek. Děti dostali občerstvení, losovala se tombola a kdo chtěl nechal si udělat veselé tetování. O zábavu se postarala skupina Modrá pětka.

6. 6. 2018 Naši žáci uvítali komisi Vesnice roku. V krátkém programu zazpívali hanáckou píseň a podali návštěvě chléb a sůl.

9. 6. 2018 Oslavy Výročí založení obce Babice jsme obohatili tanečním programem našich žáků.

15. 6. 2018 Navštívili jsme Olomouc, kde se konal Veletrh vědy. Děti viděly mnoho zajímavostí a vyzkoušely si spoustu zajímavých aktivit.

18. 6. 2018 Družina si udělala výlet na Farmu Horní Loděnice kde si děti mohly vyzkoušet jízdu na koni.

22. 6. 2018 Sezónu házené zakončili naši žáci turnajem, který se konal ve Velké Bystřici.

 

V tomto měsíci proběhlo dotazníkové šetření, které zjišťovalo klima školy. Velmi oceňujeme všechny, kteří si dali práci, dotazníky vyplnili a odevzdali v ZŠ. Dotazníky jsou podstatným nástrojem autoevaluace školy a její nejdůležitější zpětnou vazbou.

 

Zapsala Mgr. Silvie Pecherová

 

 

 

Zprávičky ZŠ – květen

přidáno: 1. 6. 2018

4. 5. 2018 jely děti ze školního kroužku házené na turnaj žáků ve Velké Bystřici

7. 5. 2018 proběhla v Babicích pietní akce k výročí oslav Dne vítězství. Děti společně s ostatními občany prošly obcí a u památníčku vzdaly čest obětem války. Naši žáci zarecitovali připravené pásmo básní. Následoval lampionový průvod a ohňostroj.

9. 5. 2018 se naši žáci účastnili oblastního kola Dopravní soutěže žáků ZŠ ve Šternberku. Děti si zasoutěžily a odnesly si cenné zkušenosti do silničního provozu.

11. 5. 2018 jsme na naší školní zahradě připravili vystoupení ke Dni matek. Děti z MŠ i ZŠ svá představení předvedly svým nejbližším a maminkám předaly připravené dárečky.

17. – 18. 5. 2018 naše škola odjela na dvoudenní školní výlet do Staré Vsi u Rýmařova. Byli jsme ubytováni v rekreačním středisku Relaxa. Na děti čekal bohatý program – horolezecká stěna, bojová hra, diskotéka, lanové centrum a krásná příroda.

19. 5. 2018 se uskutečnilo slavnostní předávání cen v Proseči v rámci celostátní literární soutěže Malá Proseč Terézy Novákové. Celý den byl ve velmi slavnostním duchu. Prosečtí pořadatelé si pro dětské talenty připravili pěkný program. Mezi oceněnými byl náš žák Matěj Kropáček s povídkou O mravenci Vaškovi a kouzelné krabičce. Porota musela vybírat ze sta děl. Povídce našeho žáka Matěje Kropáčka udělila 3. místo. Gratulujeme!

24. 5. 2018 jeli žáci 1., 2. a 3. ročníku na dopravní hřiště ve Šternberku. Zde se věnovali dopravní výchově na výukovém hřišti.

24. 5. 2018 navštívila školní družina Expozici času Šternberk – na děti čekal program „Události v kostce“. Po tomto programu si družinka ještě zašla na prohlídku služebny Městské policie Šternberk.

25. 5. 2018 nás čekalo společné školní focení.

 

Zapsala: Mgr. Silvie Pecherová

 

Zprávičky ZŠ – duben

přidáno: 13. 5. 2018

6. 4.  2018 jsme se zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme Česko 2018“. Naše počínání jsme nazvali „Uklízíme pro hezčí svět“. Počasí nám přálo a tak jsme se pustili do úklidu školní zahrady, hřiště, autobusových zastávek, komunikací pro chodce atd. Nasbírané odpadky jsme vytřídili do správných kontejnerů. Ochranné pomůcky a pytle jsme dostali od organizace, která tuto akci pořádá, za což děkujeme.

10. 4.  2018 byl pro žáky 4. ročníku jeden z nejlepších, protože jeli na dopravní hřiště do Šternberka. Zde si vyzkoušeli své dovednosti při jízdě zručnosti, kde museli překonávat zábavné překážky. Další dopravní vyučování probíhalo na cvičných komunikacích. Děti si vyzkoušely jízdu se světelnou signalizací i bez ní. Všichni získali za své úsilí Průkaz cyklisty.

11. 4.  2017 se konala krajská recitační soutěž v Olomouci, kam se probojovala žákyně 2. ročníku Nikola Lindovská. Velmi krásně přednesla prózu Okousek a za svou přípravu byla ve škole odměněna pěknou knížkou a pochvalou. Nikolku a ostatní recitátory, kteří letos uspěli v recitačních soutěžích si můžete poslechnout na vystoupení ke Dni matek.

12. 4.  2018 proběhl na naší škole zápis prvňáčků.

18. 4.  2018 absolvovali žáci 4.  ročníku matematickou soutěž ve Šternberku. Nejlépe se umístila žákyně Ludmila Žádníková, která se umístila na výborném 9. místě. Blahopřejeme.

19. 4. 2018 byl ve znamení dopravní výchovy. Na babickém hřišti si děti všech ročníků mohly vyzkoušet jízdu zručnosti. Po zdolání jízdy žáci řešili dopravní testy. Každý z žáků byl oceněn diplomem.

20. 4.  2018 se děti naší školy zapojily do projektu Den Země. Díky krásnému počasí jsme projekt realizovali na školní zahradě. Děti byly rozděleny do smíšených skupin. Každá skupina měla přidělen podnebný pás. Pomocí interaktivní obrazové stavebnice děti vytvářeli o každém podnebném pásu zajímavou tabuli. Každá skupina pak ostatním žákům odprezentovala své poznatky o podnebném pásu. Děti si odnesly nové vědomosti, které by měly podpořit jejich vztah k naší planetě.

 

Mezi další úspěchy našich žáků patří umístění Matěje Kropáčka v celostátní literární soutěži „Malá Proseč Terézy Novákové“. Jeho práce bude oceněna na slavnostním vyhodnocení v Proseči za přítomnosti významných osobností z uměleckého života.

 

Zapsala Mgr. Silvie Pecherová

Zprávičky ZŠ – březen

přidáno: 15. 4. 2018

Celý měsíc březen probíhal v duchu příprav na vítání jara a Velikonoc.

Děti z mateřské i základní školy šly v průvodu vyprovodit zimu. Společně vynesly Morenu až za domy a tam ji symbolicky upálily. Při loučení se zimou si zarecitovaly a zazpívaly tradiční písně.

V družině si děti zasoutěžily o nejkrásnější kraslici, do vlastnoručně nazdobených květináčků sázely obilíčko, pekly jidáše.

13. 3. 2018 proběhla v Městském kulturním zařízení Šternberk cestopisná přednáška manželů Motaniových o Namibii. Na tuto zajímavou akci jsme se jeli podívat. Poutavé vyprávění doprovázela krásná obrazová dokumentace. Žáci naší školy si tak rozšířili poznatky o světě ve kterém žijí.

13. 3. 2018 jsme se účastnili okresního kola recitační soutěže v Olomouci. Za Babickou školu nás jeli reprezentovat Nikola Lindovská 2. ročník, Adéla Žouželková 4. ročník, Anna Vyroubalová 4. ročník, Ondřej Blaha 4. ročník a Matěj Kropáček 4. ročník. Děti podaly vynikající výkony a všem k jejich poctivé práci gratulujeme. Ondřej Blaha a Matěj Kropáček získali ocenění poroty a Nikol Lindovská získala ocenění poroty s postupem. Tato nejmladší zástupkyně naší školy bude recitovat v krajském kole v Olomouci v dubnu.

17. 3. 2018 proběhl v Babicích „Hasičský bál“. Na úvod tohoto večera předvedly své taneční vystoupení děti ze školní taneční skupiny „Rychlé nožky“. I přes onemocnění některých dětí se vystoupení vydařilo a malí tanečníci si vyzkoušeli jaké to je vystupovat před dospělou veřejností. Odměnou jim byl potlesk a dobrá čokoláda.

V pátek 16. 3. 2018 byl ve znamení měření matematických dovedností. Žáci 2. až 5. ročníku se zapojili do matematické soutěže Klokan, která se konala napříč Evropou. Děti si vyzkoušely matematiku, logické myšlení a v neposlední řadě i svůj selský rozum.

19. 3. 2018 do naší školy přijel pan Žaluda z DDM Šternberk a uspořádal pro děti další odpoledne plné her a soutěží, které se koná v rámci mikroregionálního soutěžení přihlášených škol. Žáci se při těchto aktivitách opravdu vyřádili.

22. 3. 2018 se konal den otevřených dveří Babické základní školy. Široká veřejnost si mohla prohlédnout školní prostory a vidět malé školáky při jejich každodenním vzdělávání. Děkujeme paní starostce, že se na nás přišla podívat.

23. 3. 2018 jeli naši školní sportovci na turnaj v házené, který se konal ve Velké Bystřici. Děti školu vzorně reprezentovali.

Poslední den před velikonočními prázdninami se ve škole konal projektový den na téma Velikonoce a velikonoční zvyky. Naši žáci si připravili velikonoční pásmo koled, pořekadel a pohybových aktivit, které nám s chutí předvedli. Každý si vyrobil svůj veselý věnec a přáníčko. Písněmi jsme přivolávali sluníčko a teplo. Děti shlédly pásmo o velikonočních zvycích.

Všem přejeme krásné prožití letošních Velikonoc.

 

Poděkování

Děkujeme panu Josefovi Rážovi za poskytnutí finančního daru z výtěžku konané akce „Setkání mládeže“ v Babicích. Poskytnutou částku použijeme k uhrazení výletu MŠ a ZŠ.

 

 

Zapsala: Mgr. Silvie Pecherová

 

 

 

 

Hodiny

Dnes je sobota 23. února 2019

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice