Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Babice 40, 785 01 Šternberk Pevná linka ZŠ: 585 014 864 Mobilní telefon ZŠ: 734 174 547 Mobilní telefon MŠ: 734 174 548
E-mail ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz Datová schránka: cb6gd5 IČO: 75029481 IZO: 600141055

Zprávičky MŠ – listopad

přidáno: 30. 11. 2018

Děti z MŠ navštívily dne 5. 11. 2018 divadlo MKZ ve Šternberku, kde nám pan Honza Krejčík povídal o pravidlech a zazpíval spoustu písniček. Dětem se představení velmi líbilo. Zpívaly i tančily a odnesly si z představení krásné zážitky.

Bacil Emil dorazil do MŠ dne 6. 11. 2018 i s Machem a Šebestovou a s kouzelným sluchátkem. Dětem povyprávěli o správnosti mytí rukou a dodržování hygieny. Děti si mohly vyzkoušet speciální přístroj na ověření správnosti umytých rukou. Od Macha a Šebestové dostaly nálepky a pexeso.

Třídní schůzky proběhly dne 20. 11. 2018 za hojné účasti rodičů.

Vyšetření zraku absolvovaly zájemci u firmy Prima Vizus, která dorazila do MŠ v 21. 11. 2018.

Dne 23. 11. 2018 byla zahájena výuka plavání v Uničově.

Vánoční jarmark byl zahájen 28. 11. 2018 a trval do pátku 30. 11. 2018. Za hojnou účast rodičů děkujeme.

Vánoční stromeček jsme rozsvítili společně se zastupitelstvem a paní starostkou 30. 11. 2018 za zpěvu koled, vánočních básniček a hudebního vystoupení, které si děti přichystaly společně se žáky ZŠ.

 

Plánované akce na měsíc prosinec:

 • Louskáček – divadlo v Olomouci
 • Plavecký výcvik
 • Mikulášská nadílka v Babicích
 • Divadlo v MŠ – Dan Talaba
 • Vánoční koncert v kostele
 • Zdobení vánočního stromečku
 • Vánoční nadílka v MŠ
 • Návštěva v kostele Zvěstování Paní Marie ve Šternberku

 

V Babicích dne  30.11.2018

Zprávičky MŠ – říjen

přidáno: 29. 10. 2018

Děti z MŠ a ZŠ se zúčastnily podzimního pouštění draků. Drakiáda se uskutečnila dne 5. 10. na místním fotbalovém hřišti v Babicích.

Do školky dojela slečna Verča s hudebně pohybovým programem „Skotančení s Verčou“ dne 9. 10.

Předškolní děti cestovaly 11. 10. do Olomouce, kde navštívily Muzeum moderního umění s programem „Barevné variace“ – workshop a také si zašly do cukrárny na dobrůtky.

V MŠ se 22. 10. konalo vánoční focení dětí.

 

Dne 24. 10. nám do školky přišla strašidla a zúčastnila se „Strašidýlkového karnevalu“. Na děti v úžasných maskách a kostýmech čekal bohatý program:

 • Módní přehlídka masek
 • Soutěže v maskách
 • Průvod masek po MŠ a zkouška odvahy
 • Pohoštění
 • Diskotéka strašidýlkových masek
 • Předávání diplomu a perníkové medaile, které si děti upekly

 

Plánované akce na měsíc listopad:

 • Krejčík Honza –MKZ ve Šternberku
 • Přijede bacil Emil s programem „Mach a Šebestová“
 • Zahájení plaveckého výcviku pro předškolní děti

 

 

V Babicích dne 31. 10. 2018

Zprávičky MŠ – září

přidáno: 2. 10. 2018

Mateřská škola v Babicích zahájila školní rok 2018/2019 v pondělí 3. září za účasti ředitelky mateřské a základní školy Mgr. Marie Sládkové a starostky obce Dany Haasové.

 

Mateřská škola má zapsáno celkem 22 dětí. V tomto školním roce bude místo vedoucí učitelky zastávat Bc. Božena Bobková, učitelky Lenka Čtvrtlíková, asistentky pedagoga Bc. Jana Henzlová a paní školnicí nadále zůstává Milada Valůšková. Všem novým, ale i stávajícím dětem a především nové paní učitelce přejeme, aby se jim v naší mateřské škole líbilo.

 

Během letních prázdnin byla třída mateřské školy vybavena novým nábytkem a na školní zahradě byly umístěny nové herní prvky. V září navštívilo mateřskou školu Maňáskové divadlo Šternberk s pásmem tradičních pohádek ,,Hrnečku vař“, ,,O zlaté rybce“, ,,O Smolíčkovi“.

 

Plánované akce na měsíc říjen:

Hudebně pohybový program pro děti v MŠ – Skotačení s Verčou

Drakiáda na fotbalovém hřišti

Muzeum moderního umění – workshop Barevné variace

Strašidýlkový karneval ve školce

 

V Babicích dne 27.9.2018                                                                           Zapsala: Bc. Božena Bobková

 

Zprávičky MŠ – červen

přidáno: 1. 7. 2018

Měsíc červen probíhal v mateřské škole ve znamení blížících se letních prázdnin. Pracovali jsme dle témat ,,Čím cestujeme“, ,,Řeky a moře“, ,,Přichází léto“, ,,Těšíme se na prázdniny“. Oslava Dne dětí v základní škole se nesla v duchu karnevalu, za účasti Modré Pětky ze Šternberka. Děti se zúčastnily Veletrhu vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Proběhla Zahradní slavnost – pasování předškoláků, dětem přejeme mnoho úspěchů v základní škole. Všem dětem přejeme krásné prázdniny!

 

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN OD 9.7. DO 24.8.2018 BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.

 

 Zapsala: Bc. Božena Bobková

 

Zprávičky MŠ – květen

přidáno: 1. 7. 2018

Měsíc květen probíhal v mateřské škole ve znamení nadcházejícího svátku maminek – Dne matek. Děti pilně nacvičovaly pohádkové představení ,,Zlatovláska“, vyráběly dárečky a přáníčka pro maminky. I když bylo nacvičování pro děti náročné, vše zvládly a předvedly maminkám, jak jsou velmi šikovné. Děti se také zúčastnily víkendového klání mateřských škol ,,Gustavova Lužice“, kde se umístily na krásném druhém místě a obdržely nádherné a výborné perníkové medaile.

 

Plánované akce na měsíc červen:

 • 1.6. –   Karnevalový den dětí v základní škole
 • 7.6. –    Dopravní hřiště Šternberk
 • 15.6. – Veletrh vědy – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 18.6. – Farma Horní Loděnice
 • 26.6. – Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky

 

Zapsala: Bc. Božena Bobková

Zprávičky MŠ – duben

přidáno: 1. 7. 2018

Měsíc duben nadále probíhal ve znamení jara, pracovali jsme dle témat: ,,Kamarádi jdou k zápisu“, ,,Jaro na zahrádce“, ,,Naše Země má svátek“, ,,Poznáváme zvířátka a jejich mláďátka“. Děti se pilně věnovaly přípravě k zápisu do základní školy. Hrály si na zahradníky a sázely cibulky květin, semena řeřichy, hrášek, fazole a pozorovaly jejich růst. Třídily odpad a uklízely školní zahrádku. Pozorovaly na vycházce ve vsi zvířata a jejich mláďata. Zúčastnily se školního výletu do Pradědova muzea v Bludově, kde si užily celý den plný her a zábavy.

 

Plánované akce na měsíc květen:

 • 9. 5. – Zápis dětí do MŠ
 • 11. 5. – Vystoupení dětí ke Dni matek
 • 12. 5. – Gustavova Lužice – sportovní klání mateřských škol
 • 25. 5. – Společné focení dětí v základní škole

 

Zapsala: Bc. Božena Bobková

Zprávičky MŠ – březen

přidáno: 31. 3. 2018

Měsíc březen probíhal v mateřské škole ve znamení vítání jara a blížících se velikonočních svátků. Pracovali jsme dle témat ,,Kniha, studnice moudrosti“, ,,Jaro v trávě“, ,,Když jaro ťuká“, ,,Máme tu Velikonoce“ . Děti pozorovaly měnící se okolní přírodu, kvetoucí jarní květiny, ptáky přilétající z teplých krajin a připravovaly se na příchod Velikonoc. Malovaly kraslice a vyzdobily jimi strom v předzahrádce mateřské školy. V mateřské škole jsme s dětmi vyrobili Moranu, kterou jsme společně s dětmi ze základní školy za doprovodu jarních básní a písniček upálili v poli na Egrově. A doufáme, že už k nám konečně zavítá jaro.

Děti z naší mateřské školy se zúčastnily výtvarné soutěže, pořádané Domem dětí a mládeže ve Šternberku – Šternberská kraslice 2018, Emička Fiolková se v této soutěži umístila na krásném druhém místě.

Děti navštívily v Divadle na Šantovce pohádkové představení ,,Příběhy včelích medvídků“. Dětem se divadelní představení velmi líbilo.

Do projektu Olomouckého deníku ,,Představujeme předškoláky“ se zapojila i naše mateřská škola, navštívili nás redaktorka s fotografem a proběhlo focení předškoláků. Fotografie byla zveřejněna jak na webových stránkách, tak i v tištěné podobě tohoto deníku a to 14.3.2018.

 

 

Plánované akce na měsíc duben:

 • Muzeum umění Olomouc – animační program ,,Dům plný umění“.
 • Pradědovo muzeum v Bludově.
 • Focení dětí ke Dni matek.

 

 

V Babicích: 29. 3. 2018                                                                   Zapsala: Bc. Božena Bobková

Zprávičky MŠ – únor

přidáno: 4. 3. 2018

Měsíc únor probíhal v mateřské škole nadále ve znamení zimy. Pracovali jsme dle témat  ,,Jíme zdravě“, ,,Hádej, čím jsem?“, ,,Moje tělo“, ,,Masopust“. Děti si osvojily nové vědomosti a dovednosti, učily se poznávat rozdíly mezi tím, co je našemu zdraví prospěšné a co není. Získaly a upevnily si poznatky o svém těle, poznávaly různá a povolání.

V mateřské škole proběhla beseda s policisty Policie ČR ze Šternberka. Děti se blíže seznámily s náročností tohoto povolání, vyzkoušely si pomůcky a obdržely malé dárečky.

Naši mateřskou školu navštívil vypravěč pohádek a loutkoherec Dan Taraba s pohádkou Princ Bajaja. Dětem se představení velmi líbilo.

Masopustní rej masek v mateřské škole navštívilo také Dětské studio Řídeč, děti si užily s kamarády dopoledne plné her, soutěží a tance. Jako každý rok, měly děti krásné karnevalové masky.

 

Plánované akce na měsíc březen:

 • MKZ Šternberk – cestovatelská diashow ,,Kouzelná planeta“ manželů Motani.
 • Divadlo na Šantovce Olomouc – pohádkové představení ,,Příběhy včelích medvídků“.
 • Návštěva knihovny.
 • Vynášení Morany.
 • Návštěva farmy u Žádníků.

 

V Babicích: 28. 2. 2018                                                                   Zapsala: Bc. Božena Bobková

Hodiny

Dnes je pátek 14. prosince 2018

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice